“sokan úgy tanítják, hogy a Pranavát (OM) csak néhányan ismételhetik, míg másoknak nincs hozzá joguk. ez helytelen… a Bhagavad Gita nem tesz említést ilyen vagy olyan csoportokról. Krishna kijelentette (BG VIII.-12,13.), hogy bárki gyakorolhatja, – nem kötötte kasztokhoz vagy nemi hovatartozáshoz.” -SaiBaba

GAYATRI MANTRA

goddess_gayatri_shodash_matrikas_pl10

OM

BHUR BHUVA SVAHA
TAT SAVITUR VARENYAM
BHARGO DEVASYA DHIMAHI
DHIYO YO NAH PRACHODAYAT

a Mantra bemutatása Sri Satya Sai Baba szavain keresztül:

“…a Gayatri Mantra a Pranava Sabda, vagy OM hang részletes kibontása.

E mantra ma oly nagyra becsült és értékes, hogy aki ezen elmélkedik, beavatást nyerhet a spirituális életbe… A Gayatri Mantra a Védákban, az ember legősibb szentiratában őrzött egyetemes ima. OM  a Legfőbb Úr (Para Brahman) BHUR a fizikai sík (Bhu loka), de a testet felépítő öt elemre (Pancha Bhuta) is utal. a természetet (Prakriti) ez az öt elem alkotja.

BHUVA a középső világ, az Asztrál világ, a 4. dimenzió (Bhuva loka). a Bhuva egyben életerő (Prana Sakthi) is. azonban a Prajnana jelenléte teszi lehetővé, hogy a Prana Sakthi életet öntsön a testbe. ez az oka a Védák kinyilatkoztatásának: „Prajnanam Brahma” – Isten (Brahmam) az állandóan jelenlévő, mindent átható tudatosság.

SVAHA a mennyország, az Istenek országa (Swarga loka) Alaktalan világ, a tiszta tudat világa.

TAT legfelsőbb Lélek (Paramatma),Isten (Brahman) Az Abszolút.

SAVITUR AZ, amiből minden született, a Teremtő.

VARENYAM tiszteletet, hódolatot érdemlő

BHARGO a ragyogás, a spirituális fényesség, a fény, mely bölcsességgel ruház fel, és lerombolja a tudatlanságot.

DEVASYA Isteni valóság. A ragyogás.

DHIMAHI meditálunk, elmélkedünk. Az intuíció.

DHI YO az értelem (Buddhi)  YO ami NAH minket PRACHODAYAT megvilágosít, megvilágít.

A megvilágosodáshoz vezető út. A Gayatri Mantrát a bölcs Viswamitra fedezte fel. Ö volt az, aki az Aaditya Hrdayam mantra segítségével bevezette az Úr Rámát a Nap imádatának misztériumába… a Gayatri Mantra a nap energiájának, Suryának szól. e mantrának végtelen ereje van, ez egy vibráló formula. Ö e végtelen erő oly bámulatos, hiszen maga a Nap az uralkodó Istensége. Gayatri a Védák anyja. Gayatri mindenütt jelen van, ahol a mantrát éneklik. aki rendszeresen és hittel énekli a Gayatri Mantrát, azt a mantra megszabadítja a betegségektől… minden bajt elhárít… minden vágyat kielégít…

ki Gayatri? az Isteni Édesanya (Annapurna) az Isteni Erő, mely minden életet áthat. öt arccal szokták árázolni:

1. “Om”, vagyis Pranava az első arc. a Pranava princípium a gazdagság nyolc különböző formáját jelképezi.

2. “Bhur Bhuva Svaha” a második arc.

3. “Tat Savitur Varenyam” a harmadik arc.

4. “Bharho Devasya Dhimahi” a negyedik arc.

5. “DhiYo Yo Nah Prachodayath” az ötödik arc.

A Gayatri Mantrának ez az öt aspektusa mindannyiunkban megtalálható.

sathya-sai-baba-samadhi

Loka Samasta Sukhino Bhavantu
Om
Shanti Shanti Shanti