Sri Amma Bhagavan az Aranykor avatárja, víziója, hogy az emberséget bevezesse az új korba, az Aranykorba. Azt, hogy milyen ez a kor és mit jelent a Felébredés, és mi is történik most a világunkban, erről olvashattok néhány gondolatot.

kalki-battle

A jelenlegi világ a Vaskor világát tükrözi, az emberi elme által teremtett világot, ahol az ember Istentől elkülönülve él. Az emberiség a kollektív elme által teremtett állandó szenvedésben, félelemben él. Ez a világ korszak most ér –ért véget, miközben megkezdődött a felemelkedés az Aranykorba. Ebben a korban élhetünk, amikor a szemünk előtt zajlik egy régi világ lebontása és egy új felépülése. Hatalmas felelősség és feladat egyben! Felelősség, mert ki kell vennünk a részünk ebben a gigantikus munkában, és feladat, mert nélkülünk nem, de általunk fog megtörténni! Az indiai védikus hagyomány szerint négy ciklus –yuga- váltogatja egymást –mint egy örökké forgó kerék: az Aranykor -Satya yuga, az Ezüstkor – Treta yuga, a Bronzkor -Dwapara yuga és végül a Vaskor -Kali yuga.

Sri Amma Bhagavan az Aranykor avatárja, az indiaiak szentírások szerint Kalki. Kalki Avatar. A Vaskor felett Káli istennő, Shiva felesége uralkodik, Ő a pusztulás, a halál és egyben az újjászületés istene. Kalit üldözi el –váltja fel- Kalki a seregével. Az Ő küzdelmük által jön létre a világ csodálatos újjászületése. Kalki elválaszthatatlan a seregétől, ami nem más, mint a Felébredettek, akik az Ő tudatosságát áramoltatják mindenkinek. Az emberiség teljes Felébredésével Kalki munkája véget ér, Isten és Ember újra egy lesz. Az átmenet a korszakok idejéhez képest nagyon rövid és a ma élő emberek zöme már meg fogja tapasztalni az Aranykort.

A korszakok mindig az akkori emberiség tudatosságát tükrözik,

ahogyan a világ is, melyben él. A jelenlegi Kor a legalacsonyabb tudatosságú, legfontosabb jellemzője a teljes elkülönülés Istentől, a teremtéstől. Akár spirituálisak vagyunk, akár nem, az életünk a gondolataink körül forog. A gondolataink elterelik a figyelmünket az életről, állandó félelmet, feszültséget okozva. Folyton keresünk valamit. Próbáljuk kielégíteni vágyainkat, vagy éppen Istent, életünk értelmét kutatjuk, miközben ezer és ezer gondolat, érzés cikázik át rajtuk ébredéstől elalvásig. Ez a Vaskor. A világ nem változtatható meg a külvilágunkban, számtalan próbálkozást láttunk már; eszmék, vallások, politikai rendszerek, szervezetek mind mind csődöt mondtak. Az emberi elme teremtette rendszerek, elképzelések soha nem hoztak eredményt, csak újabb fájdalmakat teremtettek. Az egyetlen lehetséges út, a belső átalakulás útja. Ez az út az emberi elme számára megfoghatatlan, bebizonyíthatatlan, tudományosan nem igazolható. A belső átalakulás útja sok vallásban megtalálható, Jézus pusztai elvonulása és megkísértései, Buddha magányba vonulása, Maya kísértései mind erről az útról szólnak. Az élő vagy a nemrég még közöttünk élt mesterek életükben, Maharshi, Tolle, átéltek egy hatalmas szenvedéssel teli állapotot, amikor megértették –megtapasztalták, az ÉN és a világ igazi természetét és megvilágosodtak. Az Aranykor legfontosabb jellemzője, hogy MINDENKI megkapja ezt az állapotot ajándékként, Isteni Kegyelemként, Áldásként.

Az emberiség többségének nem kell tenni semmit a megvilágosodásért.

A korszakok váltakozása örök és folyamatos. A kerék forgása nem igényel külső beavatkozást, mert hajtóereje az emberi elme, mely korszakrólKali korszakra erősödve vezeti el az emberiséget az Aranykorból a Vaskorba. Ahogyan az elme lassan átveszi a hatalmat és az irányítást, úgy erősödik az elkülönülés és a szenvedés.

Az Aranykorban Isten és Ember egy. Az emberiség egységben él Istennel, emberrel és a természettel teljes harmóniában. A mai ember számára még elképzelhetetlen és leírhatatlan. Az Ezüstkor embere már elkülönült Istentől, különállónak tartja magát, bár Istennel él, élete részét képezi, Isten léte természetes. A Bronzkorban már az ember annyira eltávolodott Istentől, Isteni valójától, hogy szertartásokat talál ki, szentélyeket épít, hogy Istenhez imádkozzon. Az Egységtől való elkülönülés háborúkat, betegségeket, hanyatlást hoz az emberiségnek. Az utolsó szakasz végül a Vaskor, amikor ez emberek Istent végleg elveszítve élnek. Istenről homályos és hiedelmekkel teli elképzeléseik vannak. Vallásokat találnak ki, templomokat építenek és csak nagyon kevesen keresik Istent. A háborúk, vérengzések és a számtalan betegség természetes kísérői e korszaknak. A világot a hitetlenség, az érzéki vágyak, félelem és a személyes szenvedés építi fel.

A keréknek át kell lendülnie, és ez az erő az emberiség mérhetetlen szenvedése. Sri Amma Bhagavan küldetése, hogy földi jelenlétével, személyes tudatosságával segítse ezt az átalakulást. Az Ő energiájuk, tudatosságuk a Deeksha az Aranykor energiája. Deeksha energia által az agyban mérhető, látható fizikai változás kezdődik, ami az egyén Felébredéséhez, Isten felismeréséhez vezet. Az Ő ajándékukként áramlik most a Felébredés szerte a világon, emberről-emberre és mint dominók döntik rommá az Vaskor világát. Ahogy az atomrobbanáshoz is, ehhez is kell egy kritikus tömeg, amikor már megállíthatatlanul fog terjedni. Ez a szám 2018-ra meglesz, 2028-ra pedig már minden ember felébredett, megvilágosodott lesz és Isten elválaszthatatlanul része lesz mindannyiunk életének -ezeket a dátumokat a Teremtő adta, ezért írom le.

A világ elképzelhetetlen változásokon fog keresztülmenni,

a Teremtő szerint jelenleg nincs rá megfelelő kifejezésünk arra a csodára, ami az Aranykor virágzásakor lesz tapasztalható. A kritikus tömeg eléréséhez azonban szükség van rengeteg befektetett munkára, amit Isten rajtunk –embereken- keresztül végez. Az Aranykor megteremtése a nem-fizikai síkon már befejeződött, már létezik, a megvalósítása pedig már folyamatban van. Határtalan a hála, amiért részei lehetünk ennek a csodának!