Sri Bhagavan kinyilatkozásai / Mahavakya

1

Én vagyok a Legfelsőbb Fény;
a Legfelsőbb Barát;
a Legfelsőbb Tudás;
a Legfelsőbb Intelligencia;
a Legfelsőbb Szeretet;
a Legfelsőbb Forrás;
a Legfelsőbb Alkotó;
a Legfelsőbben Szentséges;
a minden létezőben benne rejlő Legfelsőbb Belső Irányító, a Halhatatlan
– Én vagyok Ishvara.

-o-

2

Én vagyok aki miatt a Királyságomból időről időre leszületnek a lények
létrehozva az Én alkotásomat – Én vagyok a Chit, a Tudat.
A Testem a Sat, a Létezés és az Én Shaktim -az Univerzumot mozgató Energia- az Ananda,
aminek a természete a boldogság.
Én vagyok az Egy.
Én vagyok a Sat-Chit-Ananda Parabrahman.

-o-

3

Én vagyok a Forrása minden Szeretetnek
és Én vagyok a Legfelsőbb Szeretet.

-o-

4

Alak nélküli mint Én,
az Antariamin felébredhet benned alaktalanul
vagy az általad választott formában
vagy abban a formában, amit én választok neked,
vagy megjelenhetek kívül újra az általad választott formában
vagy az általam választott formában;
Minden forma az Én formám és Én vagyok a Legfelsőbb Barátod,
csak akkor, ha teljes szívedből keresel Engem.

-o-

5

Kinyilatkozom neked itt és most mindazt amit valaha minden prófétának,
szentnek, bölcsnek és misztikusnak és minden korok minden emberének tettem.

-o-

6

Feltártam közvetlen és közvetett módon az Igazságokat különböző embereknek,
különböző helyeken, különböző időkben, az ő igényeik szerint.
Ezidáig még nem tártam soha fel az összes Igazságot minden ember számára,
minden helyen, minden időben,
kivéve az ARANY KOR felavatásakor.

-o-

7

Emlékezz, minden alkalommal, amikor találkozunk,
úgy ítéllek meg, mint egy barátot,
de nem ítélkezve ülök feletted.
Elhagytad az ítélkezést önmagad felett,
ahogyan elhagytad az ítélkezést mások felett.
Nem lehetséges megbocsátani önmagadnak,
ha a bűnbánatot keresed
és nem lehetséges megbocsátani másoknak,
ha a bosszút keresed.
Így vagy beláncolva a születés és a halál körforgásába.

-o-

8

Ahogyan emelkedsz a szeretetben, kapcsolódni kezdesz velem.
Ahogy zuhansz a szeretetben, eltávolodsz Tőlem.
Minél több a szeretet benned annál erősebb a kapcsolatod Velem.

-o-

9

Ha felismered, hogy az Én Kegyelmem véletlen egybeesések formájában is érkezik,
a szereteted növekedni fog és a véletlenek csodákká válnak.

-o-

10

Keresheted az egyesülést az Én Létezésemmel -SAT,
Keresheted az egyesülést az Én Tudatommal -CHIT,
vagy keresheted az Én Örömöm általi feltöltődést -ANANDA.
Keresd azt, ami természetes módon érkezik hozzád;
Nem a saját módodon érhetsz el Engem.

Csakis az Én Kegyelmem által érhetsz el engem.

-o-

11

Emlékezz, minden vallás az Én általam feltárt Igazságokon alapszik.
Emlékezz, ha becsmérelsz bármilyen vallást,
Engem becsmérelsz és ez mutatja a tudatlanságodat,
az előítéleteidet és az érzéseid hiányát annak a vallásnak az Igazsága felé.

-o-

12

A te megértésed felett állok, mert te csak részben érthetsz meg Engem.

-o-

13

A vallás személyes.
Válaszd ki a saját vallásod.

-o-

14

Minden az Enyém; tanuld meg megtartani
az Én bizodalmamban.

-o-

15

Tiszteld a nőket és azonnal részesülhetsz
az Én Kegyelmemben.

-o-

16

A tested nem a te tested, gondoskodj róla.
Ne bánj durván vele.

-o-

17

Az Én Kegyelmem érkezhet hozzád egyénileg és közösségileg is.
Ezért imádj Engem és imádkozz Hozzám egyénileg a vágyaid szerint és imádj Engem
és imádkozz Hozzám a kollektív vágyak szerint.
Emlékezz, a kollektívben munkálkodom és a kollektív átalakulásán dolgozom,
ahogyan az egyén átalakulásán is.

-o-

18

Légy tapintatos és könyörületes azokkal,
akik kevésbé kiváltságosak mint te.

-o-

19

Ha szenvedsz és megbocsátasz,
akkor Énbennem maradsz és Én tebenned maradok.
Az emberi természeted Istenivé válik.

-o-

20

Ne felejtsd, hogy nagyon kedves vagy Nekem.

-o-

21

A szeretet a kulcs az ÉN Királyságomba.

-o-

22

Könnyebb közelebb kerülni hozzám a világban lemondás által,
mint a világról való lemondás által.

-o-

23

Ha felfedezed a természetét az Én Alkotásomnak,
akkor felfedezed a békét és a boldogságot.

-o-

24

Nem elég, hogy tudnod, hogy létezem,
személyesen is meg kell ismerned Engem.
Személyesen ismerni Engem,
annyi mint elérni a megvilágosodást a Muktit.

-o-

25

A legnagyobb örömöd lenne,
felfedezni a helyed a dolgok Én általam alkotott rendjében
és a sorsod beteljesítésén munkálkodni.

Amikor az Én akaratom és a te akaratod eggyé válik, akkor jön el az Én Királyságom.

-o-